Valuta
RON
  • EUR
  • RON

Sfaturi de la profesionisti

Politica GDPR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (”Legea nr. 677/2001”) şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”), care va completa începând cu data de 25 mai 2018 cadrul normativ aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal, și în special în temeiul art.12 şi art.13 din GDPR,

vă informăm că

Societatea de TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL SRL, cu sediul în Pantelimon, Bd. Biruintei nr 49, cod poștal 077145, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/3664/2013, cod unic de identificare RO 11687229, (denumită în continuare „Societatea” sau ”TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL ”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate mai jos.

În sensul prevederilor GDPR, dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată, iar datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ca urmare a faptului că, în ceea ce privește facturare si expediere comenzilor operat de TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL , dumneavoastră aveți calitatea de:

(i) destinatar - persoană fizică - al acestor facturi sau

(ii) utilizator desemnat al destinatarului – persoană juridică – al acestor facturi.

1. Datele cu caracter personal prelucrate

În ceea ce vă privește, TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal: In principal, datele dvs. de identificare, tranzactionale, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra.

2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea colectează datele dvs. personale exclusiv pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produse si servicii sau pentru a oferi asistenta cu privire la achizitionarea produselor si serviciilor noastre, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie prevederile art. 6 alin.1 lit.a) din GDPR, respectiv în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod expres.

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada de 5 ani. TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în procese decizionale automatizate și nici nu le folosește pentru a crea profiluri, în accepțiunea dată acestor termeni de către GDPR.

TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României și nu transmite aceste date în străinătate.

În cazul în care pe perioada păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal intervin modificări de ordin legislativ care vor impune modificarea perioadelor precizate mai sus, TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL va adapta aceste perioade la cerințele legale.

3. Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte datele sale cu caracter personal:

Dorim să vă informăm de asemenea că, potrivit Legii nr. 677/2001 şi art.12-22 din GDPR, aveţi următoarele drepturi:

i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră;

iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

iv. dreptul la restricţionarea prelucrării;

v. dreptul la portabilitatea datelor;

vi. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art.6 alin.1 lit.e) sau lit.f) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime;

vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;

viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteţi contacta Societatea printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, pe adresa Societății (București, Str. Valea Cascadelor nr.21, sector 6, cod poștal 061512), sau prin email la adresa contact@TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL .ro, precum și prin celelalte modalități de contact disponibile pe website-ul Societății, www.rafturionline.ro. 

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către Societate, conform Legii 677/2001, iar după data de 25 mai 2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform GDPR.

Pentru datele furnizate de dumneavoastră în urma exprimării consimțământului explicit în acest sens, vă informăm că, în temeiul prevederilor GDPR, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. Persoane împuternicite:

TOPK UTILAJE ALIMENTARE SRL transmite date cu caracter personal pentru partenerii nostri de afaceri precum biroul de Contabilitate si firmele de curierat.

5. Alte aspecte:

Societatea garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 şi 32 din GDPR.